Trang nhất » Sản phẩm » AC/DC Motors » GGM


                  Xem ảnh lớn

Standard Brush Motors

Mã sản phẩm: S000062

Standard Brush Motors

Giá: Liên hệOUTPUT
(W)
RATED START
TORQUE(Kg·Cm)
VOLTAGE(V) FREQ(Hz) INPUT(W) CURRENT(A) TARQ(Kg·Cm) SPEED(RPM)
12DC   5   0.6 0.17 3,000 1.6
24DC   10   0.6 0.33 3,000 3.2
12DC   15   1.8 0.50 3,000 4.9
24DC   20   1.2 0.66 3,000 6.5
90DC   10   0.2 0.33 3,000 3.2


GEAR 1/3 1/3.6 1/5 1/6 1/7.5 1/9 1/10 1/12.5 1/15 1/18 1/20 1/25 1/30 1/36 1/40
SPEED(RPM) 1000 833.3 600 500 400 333.3 300 240 200 166.6 150 120 100 83.3 75
TORQ(Kg·Cm) 0.41 0.50 0.69 0.83 1.03 1.24 1.38 1.72 2.07 2.48 2.48 3.10 3.72 4.47 4.96

GEAR 1/50 1/60 1/75 1/90 1/100 1/120 1/150 1/180              
SPEED(RPM) 60 50 40 33.3 30 25 20 16.6              
TORQ(Kg·Cm) 5.61 6.73 8.41 10.10 11.22 13.46 16.83 20.20              


GEAR 1/3 1/3.6 1/5 1/6 1/7.5 1/9 1/10 1/12.5 1/15 1/18 1/20 1/25 1/30 1/36 1/40
SPEED(RPM) 1000 833.3 600 500 400 333.3 300 240 200 166.6 150 120 100 83.3 75
TORQ(Kg·Cm) 0.80 0.96 1.34 1.60 2.00 2.41 2.67 3.34 4.00 4.81 4.82 6.02 7.23 8.67 9.64

GEAR 1/50 1/60 1/75 1/90 1/100 1/120 1/150 1/180              
SPEED(RPM) 60 50 40 33.3 30 25 20 16.6              
TORQ(Kg·Cm) 10.89 13.07 16.34 19.60 21.78 26.14 30 30              


GEAR 1/3 1/3.6 1/5 1/6 1/7.5 1/9 1/10 1/12.5 1/15 1/18 1/20 1/25 1/30 1/36 1/40
SPEED(RPM) 1000 833.3 600 500 400 333.3 300 240 200 166.6 150 120 100 83.3 75
TORQ(Kg·Cm) 1.22 1.46 2.03 2.43 3.04 3.65 4.05 5.06 6.08 7.29 7.3 9.13 10.95 13.14 14.6

GEAR 1/50 1/60 1/75 1/90 1/100 1/120 1/150 1/180              
SPEED(RPM) 60 50 40 33.3 30 25 20 16.6              
TORQ(Kg·Cm) 16.5 19.8 24.75 29.7 30 30 30 30              GEAR 1/3 1/3.6 1/5 1/6 1/7.5 1/9 1/10 1/12.5 1/15 1/18 1/20 1/25 1/30 1/36 1/40
SPEED(RPM) 1000 833.3 600 500 400 333.3 300 240 200 166.6 150 120 100 83.3 75
TORQ(Kg·Cm) 1.60 1.92 2.67 3.20 4.00 4.81 5.35 6.68 8.02 9.62 9.64 12.05 14.45 17.34 19.27

GEAR 1/50 1/60 1/75 1/90 1/100 1/120 1/150 1/180              
SPEED(RPM) 60 50 40 33.3 30 25 20 16.6              
TORQ(Kg·Cm) 21.78 26.14 30 30 30 30 30 30              


GEAR 1/3 1/3.6 1/5 1/6 1/7.5 1/9 1/10 1/12.5 1/15 1/18 1/20 1/25 1/30 1/36 1/40
SPEED(RPM) 1000 833.3 600 500 400 333.3 300 240 200 166.6 150 120 100 83.3 75
TORQ(Kg·Cm) 0.80 0.96 1.34 1.60 2.00 2.41 2.67 3.34 4.00 4.81 4.82 6.02 7.23 8.67 9.64

GEAR 1/50 1/60 1/75 1/90 1/100 1/120 1/150 1/180              
SPEED(RPM) 60 50 40 33.3 30 25 20 16.6              
TORQ(Kg·Cm) 10.89 13.07 16.34 19.60 21.78 26.14 30 30

Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 
      

Trang chủ        |     Giới thiệu        |       Sản phẩm       |        Tin tức - Sự kiện       |       Tuyển dụng     |     Download      |      Liên hệ

 
I-motion Vietnam CO., Ltd
Add: 90/2 Phan HUy Ich st, Ward 14, Go Vap Dist, Ho Chi Minh City, VN
Phone: 08.39470421 Fax: 08.3947 0454
Email: lhk@imotionasia.com.vn
Website:
www.imotionasia.com.vn
I-motion Pte Ltd
Add: Blk 3026, #02-148 Ubi Road 1 Singapore 40879
Tel: +65-6841 7877
Fax: +65-62803655

Cửa lưới chống muỗi | giàn phơi thông minh | khung bảo vệ cửa sổ | lưới an toàn ban công gian phoi cua luoi