Trang nhất » Sản phẩm » Actuator Section » Mecvel


                  Xem ảnh lớn

Mecvel

Mã sản phẩm: S000016

Max force: 1.200N Max speed: 90 mm/s Stroke up to: 300 mm Motor: 12 - 24 - 36 Vdc Accessories: integrated

Giá: Liên hệ

DC ACTUATORS

ADC-ALI1

ALI1 [DC]

Max force: 1.200N

Max speed: 90 mm/s

Stroke up to: 300 mm

Motor: 12 - 24 - 36 Vdc

Accessories: integrated limit switches, encoder

read more …

 ADC-ALI1P

ALI1-P [DC]

Max force: 2.500 N

Max speed: 17 mm/s

Stroke up to: 300 mm

Motor: 12 - 24 - 36 Vdc

Accessories: integrated limit switches, encoder

 

Max force: 2.500 N

Max speed: 110 mm/s

Stroke up to: 800 mm

Motor: 12–24-36 Vdc

Accessories: magnetic limit switches, integrated limit

read more …

 ADC-ALI2P

Max force: 3.500 N

Max speed: 30 mm/s

Stroke up to: 700 mm

Motor: 12 – 24 - 36 Vdc

Accessories: magnetic limit switches, integrated limit

read more …

Max force: 5.000 N

Max speed: 35 mm/s

Stroke up to: 700 mm

Motor: 12–24-36 Vdc

Accessories: magnetic limit switches, integrated limit

ADC-ALI4

Max force: 10 kN

Max speed: 100 mm/s

Stroke up to: 1100 mm

Motor: 24 Vdc

Accessories: limit switches (integrated, magnetic, mechanical)

 ADC-ALI5

Max force: 15 kN

Max speed: 100 mm/s

Stroke up to: 1400 mm

Motor: 90 Vdc

Accessories: magnetic limit switches, mechanical limit

Max force: 15 kN

Max speed: 250 mm/s

Stroke up to: 1400 mm

Motor: 90 Vdc

Accessories: magnetic limit switches, mechanical limit

Max force: 15 kN

Max speed: 250 mm/s

Stroke up to: 1400 mm

Motor: 90 Vdc

Accessories: magnetic limit switches, mechanical limit

Max force: 2.000 N
Max speed: 100 mm/s
Stroke up to: 800 mm
Motor: 12 - 24 Vdc
Accessories: magnetic limit switches, encoder

Max force: 5.000 N

Max speed: 30 mm/s

Stroke up to: 700 mm

Motor: 12 - 24 Vdc

Accessories: magnetic limit switches, encoder

read more …

 

 AC ACTUATORS 

 AAC-ALI2

ALI2 [AC]

Max force: 2.500 N
Max speed: 110 mm/s
Stroke up to: 800 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: magnetic limit switches, integrated limit

 AAC-ALI3

ALI3 [AC]

Max force: 5.000 N
Max speed: 35 mm/s
Stroke up to: 700 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: magnetic limit switches, integrated limit

 AAC-ALI4

ALI4 [AC]

Max force: 10 kN
Max speed: 100 mm/s
Stroke up to: 1100 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: limit switches (integrated, magnetic, mechanical)

 AAC-ALI5

ALI5 [AC]

Max force: 15 kN
Max speed: 100 mm/s
Stroke up to: 1400 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: magnetic limit switches, mechanical limit

 AAC-ALI5P

ALI5-P [AC]

Max force: 15 kN
Max speed: 250 mm/s
Stroke up to: 1400 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: magnetic limit switches, mechanical limit

 

 AAC-ALI5PB

ALI5-PB [AC]

Max force: 15 kN
Max speed: 250 mm/s
Stroke up to: 1400 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: magnetic limit switches, mechanical limit

 AAC-AV3

AV3 [AC]

Max force: 25 kN
Max speed: 55 mm/s
Stroke up to: 1100 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative potentiometer, encoder

 AAC-ECV9092

ECV9092 [AC]

Max force: 40 kN
Max speed: 45 mm/s
Stroke up to: 1500 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative potentiometer, encoder

 AAC-EC01

EC01 [AC]

Max force: 5.000 N
Max speed: 193 mm/s
Stroke up to: 650 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative potentiometer, encoder,

 AAC-EC02

EC02 [AC]

Max force: 10 kN
Max speed: 193 mm/s
Stroke up to: 945 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative potentiometer, encoder,

 

 AAC-EC03

EC03 [AC]

Max force: 15 kN
Max speed: 193 mm/s
Stroke up to: 1205 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative potentiometer, encoder,

 AAC-EC04

EC04 [AC]

Max force: 30 kN
Max speed: 56 mm/s
Stroke up to: 1545 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative potentiometer, encoder,

 AAC-EC05

EC05 [AC]

Max force: 50 kN
Max speed: 11 mm/s
Stroke up to: 1810 mm
Motor: 1ph-3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative potentiometer, encoder,

 

 

 

 GEAR MOTORS

 RID-ALI1PR

ALI1-P-R

Max torque: 18,7 Nm
Max rotation speed: 167 rpm
Motor: DC 12-24-36 Vdc
Accessories: motor encoder

 RID-ALI1R

ALI1-R

Max torque: 1,6 Nm
Max rotation speed: 1000 rpm
Motor: DC 12-24-36 Vdc
Accessories: motor encoder

 RID-ALI2PR

ALI2-P-R

Max torque: 30 Nm
Max rotation speed: 160 rpm
Motor: DC 12-24-36 Vdc
Accessories: integrated limit switches, rotativ potentiometer, motor

 RID-ALI2R

ALI2-R

Max torque: 5,4 Nm
Max rotation speed: 640 rpm
Motor: DC 12-24-36 Vdc, AC singlephase and threephase
Accessories: integrated

 RID-ALI3R

ALI3-R

Max torque: 25 Nm
Max rotation speed: 190 rpm
Motor: DC 12-24-36 Vdc, AC singlephase and threephase
Accessories: integrated

 

 

 

 SCREW JACKS

 MAR-HR05

HR05

Max force: 5 kN
Gear ratios: 1:4 1:10 1:16 1:30
Acme screws: 18x4
Motor: 1ph - 3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative

 MAR-HR10

HR10

Max force: 10 kN
Gear ratios: 1:4 1:10 1:16 1:30
Acme screws: 20x4
Motor: 1ph - 3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative

 MAR-HR25

HR25

Max force: 25 kN
Gear ratios: 1:5 1:10 1:30
Acme screws: 30x6
Motor: 1ph - 3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative

 MAR-HR50

HR50

Max force: 50 kN
Gear ratios: 1:5 1:10 1:30
Acme screws: 40x7
Motor: 1ph - 3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative

 MAR-HR100

HR100

Max force: 100 kN
Gear ratios: 1:5 1:10 1:30
Acme screws: 55x9
Motor: 1ph - 3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative

 MAR-HR200

HR200

Max force: 200 Kn
Gear ratios: 1:5 1:10 1:30
Acme screws: 70x10
Motor: 1ph - 3ph Vac
Accessories: integrated limit switches, rotative

 MAR-HT05

HT05

Max force: 5 kN
Gear ratios: 1:4 1:10 1:16 1:30
Acme screws: 18x4
Motor: 1ph - 3ph Vac
Accessories: inductive or mechanical limit

 MAR-HT10

HT10

Max force: 10 kN
Gear ratios: 1:4 1:10 1:16 1:30
Acme screws: 20x4
Motor: 1ph - 3ph Vac
Accessories: inductive or mechanical limit

 MAR-HT25

HT25

Max force: 25 kN
Gear ratios: 1:5 1:10 1:30
Acme screws: 30x6
Motor: 1ph - 3ph Vac
Accessories: inductive or mechanical limit

 MAR-HT50

HT50

Max force: 50 kN
Gear ratios: 1:5 1:10 1:30
Acme screws: 40x7
Motor: 1ph - 3ph Vac
Accessories: inductive or mechanical limit

 MAR-HT100

HT100

Max force: 100 kN
Gear ratios: 1:5 1:10 1:30
Acme screws: 55x9
Motor: 1ph - 3ph Vac
Accessories: inductive or mechanical limit

 MAR-HT200

HT200

Max force: 200 Kn
Gear ratios: 1:5 1:10 1:30
Acme screws: 70x10
Motor: 1ph - 3ph Vac
Accessories: inductive or mechanical limit

 BEVEL GEARS

 RIN-B01

B01

Max torque: 4 Nm (at 1400 rpm input)
Gear ratios: 1:1 - 1:2

 RIN-B02

B02

Max torque: 15 Nm (at 1400 rpm input)
Gear ratios: 1:1 - 1:2 - 1:3

 RIN-B03

B03

Max torque: 38 Nm (at 1400 rpm input)
Gear ratios: 1:1 - 1:2 - 1:3

 RIN-B04

B04

Max torque: 38 Nm (at 1400 rpm input)
Gear ratios: 1:1 - 1:2 - 1:3

 RIN-BC01

BC01

Max torque: 12 Nm (at 1400 rpm input)
Gear ratios: 1:1

 RIN-BC02

BC02

Max torque: 65.3 Nm (at 1400 rpm input)
Gear ratios: 1:1

 

 

 SHAFTS / COUPLINGS

 ALB-ATM

SHAFTS AT-ATM SERIES

Max torque: 190 Nm

read more …

 ALB-GM

COUPLINGS G-GM SERIES

Max torque: 380 Nm

read more …

 

 

 ELECTRONIC

 


Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250
 
      

Trang chủ        |     Giới thiệu        |       Sản phẩm       |        Tin tức - Sự kiện       |       Tuyển dụng     |     Download      |      Liên hệ

 
I-motion Vietnam CO., Ltd
Add: 90/2 Phan HUy Ich st, Ward 14, Go Vap Dist, Ho Chi Minh City, VN
Phone: 08.39470421 Fax: 08.3947 0454
Email: lhk@imotionasia.com.vn
Website:
www.imotionasia.com.vn
I-motion Pte Ltd
Add: Blk 3026, #02-148 Ubi Road 1 Singapore 40879
Tel: +65-6841 7877
Fax: +65-62803655

Cửa lưới chống muỗi | giàn phơi thông minh | khung bảo vệ cửa sổ | lưới an toàn ban công gian phoi cua luoi